OEKOSYNT HFDU 46
icon-medium_construction_line

EKOSYNT HFDU 46

ISO VG 46

EKOSYNT HFDU oljor är brandsäkra industri- och hydrauloljor som är fri från mineralolja och vatten. Syntetisk ester och speciella tillsatser garanterar tillförlitlig smörjning under hela användningsperioden samt medför inga giftiga, obehagliga dofter från restprodukter, även när de förbränns. EKOSYNT HFDU är också biologiskt nedbrytbar.

Tekniska detaljer

Användningsområde

EKOSYNT HFDU är lämplig för alla vanliga hydrauliska applikationer men används framförallt där det finns högre risk för explosion eller brand (t.ex. vid tunnelbyggen, stålindustrin/varmvalsverk). För maximal effekt och högsta prestanda bör EKOSYNT HFDU användas med ett permanent temperaturom-råde upp till 70°C eller korta temperaturtoppar på upp till 90°C.

Behållarstorlekar

  • 60l
  • 200l

Information

Vid byte från konventionella hydrauloljor till flamskyddande hydrauloljor måste lämpliga betämmelser följas när man gör konverteringen. Om du har frågor, hjälper vi gärna till och ger dig råd. Det är lämpligt att övervaka regelbundet flamskyddande hydrauloljor som används i drift. Vi utför gärna labratorieanalyser för att hjälpa er med detta.

Bra att veta

Fördelar

  • Brandsäker
  • Snabbt biologiskt nedbrytbar
  • Enastående viskositets- och temperaturegen-skaper, skjuvstabilitet
  • Utmärkt goda högtrycksegenskaper
  • Mycket bra åldrings- och oxidationsbeständighet
  • Factory Mutual godkännande

Användning

EKOSYNT HFDU oljor är kompatibla med färger, elastomerer och tätningar som allmänt används för mineraloljor. dvs NBR, Viton, Teflon och silikonelastomerer är resistenta. Däremot rekommenderas icke naturgummi, neopren, etylen propylen, butyl och isoprenplast.

Kommentarer

close

Vi använder cookies för att förbättra våra tjänster. Genom att använda denna webbplats accepterar du detta. Läs mer om juridiska frågor och dataskydd här: