OPAL 5000
icon-medium_moto_line

OPAL 5000

Universal-avfettningsmedel med låg lukt. Den har samma upplösande egenskaper som vanliga VOC-baserad avfettningsmedel, men består av ingredienser som inte är innehåller VOC. Lämplig för avfettning och rengöring av delar i service- och reparationssektorn.

Tekniska detaljer

Användningsområde

OPAL 5000 är särskilt lämplig för avfettning och rengöring av delar inom service- och reparationssektorn. På grund av sin relativt långa torkningstid är delar tillfälligt skyddade mot korrosion. Eftersom torkning tar längre tid än medel som innehåller VOC, rekommenderars därför torkning med värmetork eller tryckluftstork.

Behållarstorlekar

  • 5l
  • 25l
  • 60l
  • 200l

Information

Fritt från aromatiska sammansättning, praktiskt taget luktfri

Bra att veta

Fördelar

  • Låg lukt
  • Universell rengörande prestanda
  • VOC-fri
  • Hög flampunkt
  • Lämplig för alla typer av metaller

Användning

Applicera med trasa, borste eller spruta. OPAL 5000 bör icke sköjas av med vatten. Endast OPAL 5000 ska användas för sköljning.

Dosering

OPAL 5000 bör användas outspädd, vid utspädning minskas rengöringseffekten.

Kommentarer

bulb

Bra att veta

What does ISO mean?

“International Organisation for Standardisation”. The organisation classifies lubricants, industrial oils and related products (Class L). This classification consists of 18 families in which the products are assigned letters A to Z depending on their use.