Motorex FARMER, FOREST & GARDEN LINE

En mångsidig och krävande maskinanvändning inom jord- och skogsbruk ställer höga krav på smörjmedlen. Det spelar ingen roll om det gäller hård säsongsbetonad drift eller väderbetingade stillestånd. Bra smörjmedel garanterar alltid att maskinerna fungerar friktionsfritt, sommar som vinter.

close

We use cookies to improve our services. By using this website you agree to this. Find out more about legal matters and data protection here.