Beskrivning Som grid

AVVATTNING

ROSTSKYDDSVÄTSKOR

MOTOREX Industrial Line

Med sin kärnkompetens inom industriell smörjteknik övertygar MOTOREX AG småföretag och multinationella koncerner sedan decennier. Genom det täta samarbetet med maskin- och verktygstillverkare i MOTOREX Synergy Projects har viktiga praktiska erfarenheter införlivats i alla MOTOREX-produkter. Om detta vittnar många höginnovativa utvecklingsprojekt, som t.ex. Vmax-tekniken. Dessutom garanterar ”Swiss Made” alltid toppkvalitet.

bulb

Bra att veta

What does ISO mean?

“International Organisation for Standardisation”. The organisation classifies lubricants, industrial oils and related products (Class L). This classification consists of 18 families in which the products are assigned letters A to Z depending on their use.

close

We use cookies to improve our services. By using this website you agree to this. Find out more about legal matters and data protection here.