TUNNFLYTANDE MOTOROLJA EFFEKTIVITET PRÄGLAR FRAMTIDEN

Kraven är tydliga: Förbränningsmotorer måste bli effektivare och renare. MOTOREX senaste 0W-olja har extremt låg viskositet och låg avdunstning och är därför mycket viktig för högre effektivitet.

Optimeringen av förbränningsmotorer går på högvarv. Förbränningsrummet står i fokus. Med högre kompression gynnas direktinsprutning både för bensin- och som bekant också dieselmotorer. I kombination med hybridisering kan förbrukningen sänkas ytterligare. Till detta kommer den sedan några år tillämpade ”downsizingen” (mindre slagvolym, färre cylindrar) i kombination med turboladdning.

MÅL: MINDRE FRIKTION

Dessa fysiskt mindre motorer med färre rörliga delar är paradexempel på hur motorns inre friktion kan reduceras. I genomsnitt försvinner omkring 25 % av den totala bränsleenergi som tillförs en förbränningsmotor I form av friktionsförluster. Den största friktionsförlusten uppkommer i kolvarnas stora friktionsytor. Motortillverkarna arbetar idag med snävare tillverk ningstoleranser, ny lagerteknik och innovativa ytbehandlingar. I kombination med en tunnfl ytande motorolja med moderna tillsatser kan friktionen reduceras ännu mer, även jämfört med viskositeten SAE 10W/40.

GENERATON SAE 0W

MOTOREX motoroljor med låg viskositet, 0W-generation i Car Line, är anpassade till kraven för de senaste motorgenerationerna. De bildar en smörjfi lm på bara 2 mikrometer, bara hälften så mycket som tidigare. Resultatet är eff ektivare motorer med lägre koldioxidutsläpp.

close

Vi använder cookies för att förbättra våra tjänster. Genom att använda denna webbplats accepterar du detta. Läs mer om juridiska frågor och dataskydd här: