Vi har alla samma mål – våra tio kärnvärden

LEDSTJÄRNA FÖR MOTOREX-BUCHER GROUP AG

Vi som arbetar på MOTOREX har företagsgruppens framtid i våra händer. MOTOREX tio kärnvärden kommer att följa oss på vägen in i framtiden:

  1. Grundtanke: Vi vill vara personliga, korrekta, engagerade och unika precis som MOTOREX!
  2. Bevara vårt oberoende: Vi är stolta över att vara ett oberoende schweiziskt familjeföretag med rötter långt tillbaka i tiden, och vi forsätter att leva efter grundargenerationens vision. Vi arbetar hela tiden för oberoende och självständighet.
  3. Sanningsenliga och trovärdiga förebilder: De relationer vår personal har till varandra, våra kunder och leverantörer och till alla andra affärskontakter är öppna och ärliga.
  4. Kunden är uppdragsgivare: Våra kunder står i centrum för allt vi tänker och gör. Med kvalitetsprodukter – ”Swiss-made” i Langenthal – och god service skapar vi kundnytta. Vi vill vara en kompetent partner och hitta lösningar där det är möjligt.
  5. Vara ett gott föredöme: Vi gör vad vi begär av andra och integritet är ett sätt att värna om vårt goda rykte. Våra medarbetare agerar affärsmässigt och tar ansvar. Klagomål och problem läggs på bordet och behandlas snabbt och effektivt.
  6. Visa ledarskap: Vi är aldrig tillfreds med det vi uppnått för det kan göras ännu bättre. Vi strävar efter en långsiktig och sund tillväxt. Våra framgångar inom företagsgruppen gör oss attraktiva och pålitliga både för anställda och affärspartners.
  7. Främja kreativitet och innovation: Vi är fulla av verksamhetslust, griper tillfället och hittar nya lösningar eller produkter. Vi uppmuntrar kreativitet bland våra anställda och våra innovationer kommer att fortsätta att överraska.
  8. Ta socialt ansvar: Vi är en del av den globala gemenskapen och tar vårt sociala ansvar. Vår företagsgrupp är vinstinriktad vilket gör att vi kan investera i en hållbar utveckling och en trygg arbetsplats.
  9. Vara delaktiga i miljön: Vi främjar en liberal ekonomi och stödjer en demokratisk rättsordning. Det är viktigt för oss att värna om miljön och vi följer MOTOREX miljöpolicy.
  10. Slutsats: Vi arbetar alla i ett bra företag och det är vi stolta över!
close

Vi använder cookies för att förbättra våra tjänster. Genom att använda denna webbplats accepterar du detta. Läs mer om juridiska frågor och dataskydd här: