MILJÖPOLICY FÖR MOTOREX-BUCHER GROUP AG

Tillverkning av kemtekniska produkter kräver fackkunskaper och ansvarsmedvetande. Det är mycket viktigt för oss att människan och miljön hanteras varsamt och på ett hållbart sätt. Det lägger grunden för framgångsrika produkter, tjänster och affärsförbindelser.

Det är inte bara våra fat som är gröna!

Följande fem principer i vår miljöpolicy går som en ”grön tråd” genom hela vår produktionskedja:

  1. Vi utvecklar och säljer MOTOREX-produkter som tillverkas på ett säkert sätt, är säkra att använda och säkra att återvinna eller bortskaffa.
  2. Vid tillverkning, lagring, försäljning och användning av våra MOTOREX-produkter minimerar vi påverkan på människan och miljön.
  3. Varje dag strävar vi efter att producera så lite avfall som möjligt, skona naturresurser och hålla nere utsläppen.
  4. I vår MOTOREX-strategi har ekonomiska frågor, säkerhet, hälso- och miljöskydd samma höga prioritet.
  5. Vårt mål är att kontinuerligt förbättra säkerhet samt hälso- och miljöskydd. Denna uppgift åtar vi oss på eget ansvar utan att det är en skyldighet enligt gällande lagstiftning eller myndighetsföreskrifter.
close

Vi använder cookies för att förbättra våra tjänster. Genom att använda denna webbplats accepterar du detta. Läs mer om juridiska frågor och dataskydd här: