SCHEIBENREINIGER KONZENTRAT FARBLOS
icon-medium_alpine_line

SCHEIBENREINIGER

Spolarvätska-koncentrat med mycket bra rengöringskapacitet och hög materialtålighet. Går att späda till sommar- och vinterblandning beroende på koncentration. Passar mycket bra för användning i fordons vindrute- och strålkastarspolare. Testad för spolarmunstycken samt strålkastarglas av polykarbonat.

Tekniska detaljer

Användningsområde

Helårskoncentrat för vindrutor och strålkastare. Blandbar med vatten. Koncentrationen bör ej vara allt- för hög, korrekt utspädning säkerställer optimal rengöringseffekt.

Behållarstorlekar

 • 5l
 • 25l
 • 200l

Information

I varma väderförhållanden bör ej koncentrationen vara alltför hög.

Bra att veta

Fördelar

 • Snabbt biologiskt nedbrytbar
 • Mycket effektiv upplösningsförmåga av smuts
 • Skapar inga ränder
 • Säkert frostskydd även vid låga temperaturer
 • Neutral mot torkargummi
 • Angriper ej billacker
 • Polykarbonat kompatibel
 • Helårskoncentrat

Användning

In entsprechendem Mischverhältnis mit Wasser anmnischen, um den gewünschten Gefrierschutz zu erhalten. Darf nicht unverdünnt angewendet werden. Richtige Verdünnung gewährleistet optimale Reinigungsleistung.

Dosering

Blandningsförhållande koncentrat/vatten: ger frostskydd ned till: 1: 9 (10%) -6°C 1: 3 (25 %) -11°C 1: 2 (33 %) -15°C 1: 1 (50%) -20°C

Kommentarer

bulb

Bra att veta

What does SAE mean?

Society of Automotive Engineers. International society of over 83,000 engineers from 97 countries, which exchange know-how in the fields of automotive engineering, aerospace, engines, commercial vehicles, production, fuels and materials.

close

We use cookies to improve our services. By using this website you agree to this. Find out more about legal matters and data protection here.