FLUID 466
icon-medium_truck_line

FLUID 466

FLUID 466 är ett bariumfritt korrosionsskyddsmedel som bildar en icke klibbig vaxartad skyddsfilm, innehållande lösningsmedel. FLUID 466 är ett tixotropmedel, vilket innebär att den inte rinner / droppar vid applicering på vertikala ytor. När FLUID 466 lagras under längre tid kan den tjockna något, genom omrörning / skakning återfår den sin ursprungliga viskositet.

Tekniska detaljer

Användningsområde

FLUID 466 är lämplig för ett brett användningsområde så som inom jord- och skogsbruk och entreprenadverksamhet. Är särskilt lämplig vid säsongsavställning av fordon och maskiner, både för konservering av hålrum och som underredsskydd. FLUID 466 är också utmärkt för att skydda icke färdigställda jiggar, fixturer och verktyg. För lagring utomhus, utomhus under tak och inomhus.

Bra att veta

Fördelar

  • Bildar en icke klibbig vaxartad skyddsfilm
  • Långsiktigt korrosionsskydd
  • Fri från barium
  • Fri från aromatiska kolväten
  • Tixotropisk
  • Torkar snabbt
  • Värmestabil skyddsfilm

Användning

FLUID 466 kan appliceras genom droppning, sprayning eller användning av roller / borste. Rekommenderad användningstemperatur 15 - 35 ° C; Lagringstemperatur 20 - 35 ° C

Kommentarer

bulb

Bra att veta

What are biodegradable lubricants?

This means the biochemical decomposition of organic chemical compounds accelerated by microorganisms. Microorganisms such as bacteria, fungi, protozoa, etc. bring about biological degradation through what is termed bio-oxidation. This occurs in several stages, producing CO2, water, protein cell material and multiplication of micro-organisms.